Myslivecká legislativa:

Myslivecký řád

Stanovy ČMMJ

 

Zákon 449/2001 Sb.,o myslivosti

Vyhláška MZe k provedení zákona o myslivosti 244/2002 Sb.

Zákon 119/1992 Sb., o střelných zbraních a střelivu

Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

Přehled legislativy související s myslivostí


Další informace je možné získat na internetových stránkách  OMSu HK pod záložkou Legislativa.