Sponzoři MS Podhájí Kratonohy

 

Jedním ze zdrojů  zajištění  provozování a financování činnosti našeho sdružení je  spolupráce s našimi sponzory. Jedná se o podporu finanční, materiální, popř. jinou  formu dle dohody.  

Naproti tomu myslivci pomáhají uvedeným subjektům se zajištěním plnění jejich úkolů.

Nejvýznamnějšími sponzory jsou Obecní úřady obcí v jejichž katastru leží honitba, kterou MS Podhájí obhospodařuje. Jedná se  o obec Kratonohy  a obec Obědovice.

Mezi významné sponzory patří zemědělské firmy, které hospodaří na převážné většině honebních pozemků. Zde se jedná o ZS Kratonohy a.s. a Agrodružstvo Lhota pod Libčany.

Dalším sponzorem myslivců je Honební společenstvo Kratonohy, které nám pronajímá honitbu. Mimo to každoročně přispívá na propagaci myslivosti, zlepšování kvality honitby apod.  

V neposlední řadě je partnerem myslivců  firma LINECOM , bez jehož podpory by nemohly vzniknout tyto stránky.  

 

Všem sponzorům za jejich podporu děkujeme.