Doby lovu zvěře srstnaté

 


podle Vyhlášky č. 245/2002 Sb. Ministerstva zemědělství o době lovu jednotlivých druhů zvěře a o bližších podmínkách lovu zvěře

01.01. - 31.01. zajíc polní (jen odchytem)
01.01. - 31.12. liška obecná
01.01. - 31.12. sele a lončák prasete divokého
16.05. - 30.09. srnec obecný
01.08. - 15.01. jelen, laň a kolouch jelena lesního
16.08. - 31.12. jelen, laň a kolouch jelena siky Dybovského
01.08. - 15.01. jelen, laň a kolouch jelena siky japonského
16.08. - 31.12. daněk evropský, daněla, daňče
01.08. - 31.12. muflon, muflonka, muflonče
01.08. - 31.12. kňour a bachyně prasete divokého*
01.09. - 31.12. jelen, laň a kolouch jelence běloocasého
01.09. - 31.12. srna, srnče
01.09. - 31.12. kozel, koza a kůzle kozy bezoárové
01.09. - 31.12. zajíc polní (jen loveckými dravci)
01.10. - 30.11. kamzík horský, kamzice, kamzíče
01.10. - 30.11. jezevec lesní*
01.11. - 31.12. zajíc polní*
01.11. - 31.12. králík divoký*
01.11. - 28.02. kuna lesní a skalní*
01.11. - 29.02. ondatra pižmová

Zvěř označená * má stanoveny výjimky v době lovu.